Calculator inflație

API endpoint

API public pentru request POST cu req.body sau GET cu parametri în URL. Response cu valoarea acualizată, valoarea ajustată cu inflația pentru anul comparat și devaolrizarea netă(%).

exemplu POST

route

https://inflatie-api-230124-oqtl6rzuiq-ew.a.run.app/v1

req

{ "body": { "year": "2017", "sum": "4000" } }

res

{ "result": { currentValue": 2684.48, "adjustedValue": 5960.19, "netDevaluation": "32.89" } }

exemplu GET cu parametri

req (URL)

https://inflatie-api-230124-oqtl6rzuiq-ew.a.run.app/v1/calc?year=2017&sum=4000

res

{ "result": { currentValue": 2684.48, "adjustedValue": 5960.19, "netDevaluation": "32.89" } }